Ledarskap i fokus

He who cannot be a good follower, cannot be a good leader

Aristotle

Vill du blomma och utveckla din fulla potential som chef?

Jag hjälper chefer och ledare att utvecklas och erbjuder chefscoaching eller chefshandledning. Jag har även tjänster inom grupprocesser och kommunikation samt skräddarsydda utbildningsinsatser och föreläsningar efter behov och önskemål.

Är du intresserad av att veta mer eller vill boka en tid så är du såklart hjärtligt välkommen att kontakta mig. Jag erbjuder ett kostnadsfritt första möte där du för möjlighet att uttrycka dina behov och önskemål samt känna dig för om min personlighet och kompetens matchar det du söker.

Varför coaching och handledning?

Att investera ett par timmar per månad i coaching eller handledning kan vara en bra investering för en uppnå en god personlighetsutveckling samt för att kvalitetssäkra och fatta väl grundade beslut. Genom coachen/handledaren kan du få möjlighet att tänka fritt och ha ett bollplank som kan bidra till reflektion och fördjupad kunskap om dig själv, kollegor och andra samarbetspartners. Genom tydligt och konkret samarbete med dig som chef finns förhoppningsvis fina möjligheter till en positiv utveckling och ett gott resultat utifrån dina egna och organisationens mål.

Inte sällan kan det som chef kännas ensamt och betungande att sitta på en mängd svåra beslut som ska fattas. Att i en sådan situation få ventilera dessa frågeställningar och genom reflektion skapa nya infallsvinklar som gör det lättare att handskas med olika dilemman är förstås en viktig del i coachingen/handledningen. Dels är det förhoppningsvis en utvecklande och lärorik miljö men det finns även många andra viktiga orsaker till att välja coaching eller handledning. En viktig effekt är att det kan vara stresslindrande att få ventilera och prata med någon kunnig och utomstående som kan förstå, bekräfta och tillföra viktiga reflektioner. Därigenom främjar coachingen eller handledningen hälsa, god utveckling och är således ett viktigt forum för att fatta sunda och kloka beslut.

Att få en djupare kunskap om sig själv och styrkor och svagheter är en annan viktig del i coachingen/handledningen. Handledning och coachning kan ske individuellt eller i grupp. En viktig skillnad mellan coaching och handledning är att coaching är mer målstyrt medan handledning är mer utforskande. Dock så vävs coaching och handledning ofta ihop men vart man lägger tonvikt är förstås upp till respektive chef och ledare.

Vad kostar det?

Jag tar 1450/45min exkl moms för coachning och handledning.Vid föreläsningar och utbildningar lämnas offert.

Det outforskade livet är inte värt att levas

Sokrates

Magnus Renberg, grundare Personalkonflikter.se Magnus Renberg, grundare av Ledarskap i fokus

Kompetens

I mitt yrkesliv har jag jobbat över tio år i olika chefspositioner och har även lång erfarenhet av handledning, kvalitets- och utredningsarbete.

Jag har en universitetsexamen 180hp i arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs Universitet samt en steg 1 utbildning ( 2år) i kognitiv relationell psykoterapi vid Kognitiva Relationella institutet.Jag studerar just nu en legitimationsgrundande utbildning steg 2 i psykoterapi med inriktning KBT/Schematerapi vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi. Jag här även en tvåårig utbildning inom idrottsledarskap och hälsa.

Ledarskapifokus.se är en del av Frihetsverket AB som också erbjuder tjänster inom konflikthantering (personalkonflikter.se) och samtalsterapi.